fbpx

Esindamine

Klientide esindamine kõikides vaidlustes järgides neid põhimõtteid.

Juriidilise küsimuse lahendamiseks on mitmeid võimalusi, sh:

 • igaüheõigus: leida ise lahendus;
 • alternatiivmenetlus: lepitusmenetlus (füüsiline isik, vandeadvokaat, notar, riigi või kohaliku omavalitsuse vastav organ), vahekohtud;
 • tavamenetlus: tsiviilkohtumenetlus, halduskohtumenetlus, makesejõuetusmenetlus, maksumenetlus, täitemenetlus.

Tavapärasemad vaidlused on tsiviilkohtumeneltuse valdkonnas, kus kehtivad järgmised üldpõhimõtted:

 • kompromissi soodustamine;
 • menetlusökonoomika (menetluskiirus);
 • dispositiivsus;
 • võistlevus;
 • menetluse isiklikkus;
 • poolte võrdsus;
 • hea usu põhimõte;
 • uurimispõhimõte;
 • suulisus ja avalikkus.