IT-õigus

IT erilisus seisneb selle sotsiaalmajanduslikus mõjus, dünaamilisuses, see on piiride ja valdkondade ülene.

Selle kõigega kaasnevad õiguslikud aspektid - õigusruum, õiguskindlus, andmekaitse ja infoturve, õiguskaitse, heidutus ja peletustegevus.

IT-õigus hõlmab:

 • IT eellepinguid (ühiste kavatsuste protokoll, konfidentsiaalse teabe kaitse leping, koostöö üldpõhimõtete kokkulepe)
 • IT põhilepinguid (arendusleping, levitamis- või edasimüügileping, litsentsileping, hooldusleping, lähtekoodi hoiustamise leping)
 • Intellektuaalomandi kaitset:
  • autoriõigused    (kirjandus-, kunsti- ja teadusteosed, sh arvutiprogrammid, lähtekood, andmebaas, kasutajaliides, kasutusjuhend vms)
  • naaberõigused  (teose esitaja, fonogrammitootja, filmi esmasalvestuse tootja jt)
  • tööstusomand   (kaubamärk, tööstusdisainilahendus, patent, kasulik mudel, geograafiline tähis, mikrolülituse topoloogia)
 • Andmekaitset (sh isikuandmete kaitset)

Lisaks eeltoodule on IT-ettevõtte (sh start-up) tegevus tihedalt seotud järgmiste valdkondadega:

 • väliskapitali kaasamine;
 • avalikud toetusmeetmed;
 • tööõigus;
 • lepinguõigus;
 • ühinguõigus;
 • maksuõigus;
 • riigihankeõigus;
 • konkurentsiõigus;
 • ärisaladuse kaitse.

Blogipostitused

IT- õigus - mis see on?

01.10.2015
IT-õigus on infotehnoloogiaõigus.Sünergia informatsioonist ja tehnoloogiast ning nende kokkupuutepunktidest. Juurde tuleb lisada kommunikatsioon ja kommunikatsioonitehnoloogia, mis aitab informatsiooni vahetada, koguda, töödelda, vm. Informatsioon koosneb andmetest (f...
Loe veel