fbpx
Tagasi avalehele

IT- õigus – mis see on?

IT-õigus on infotehnoloogiaõigus.Sünergia informatsioonist ja tehnoloogiast ning nende kokkupuutepunktidest. Juurde tuleb lisada kommunikatsioon ja kommunikatsioonitehnoloogia, mis aitab informatsiooni vahetada, koguda, töödelda, vm.

Informatsioon koosneb andmetest (faktid, numbrid, tekstid, vms), millele antakse tähendus ja millega on võimalik midagi peale hakata. St, et andmed muutuvad tähendusrikkaks ja omandavad väärtuse. Sellest saab teadmine.

IT tehnoloogia koosneb riistvarast (nt arvuti) ja tarkvarast. Kommunikatsioonitehnoloogia koosneb protokollidest, riistvarast ja tarkvarast.

Lisaks tehnoloogilisele poolele, hõlmab IT-õigus õiguslikke aspekte nagu õigusruum, õiguskindlus, andmekaitse ja infoturve, õiguskaitse, heidutus ja peletustegevus.

Tehnoloogia on aastakümneid olnud osa elust ja IT-õiguse osa annab võimaluse uues keskkonnas toimetulekuks. Näitena võib tuua mitmeid küsimusi, millele IT-õiguses tuleb vastuseid leida.

  • Millised on äriühingu õigused, kui tehnoloogia eksimuse tõttu jääb dokument tähtajaks esitamata?
  • Mis saab olukorras kui üks isik programmeeris “koodi” aga teine isik hakkas seda aluseta kasutama?
  • Mis saab olukorras, kus kaubamärk on kaitstud aga turule on ilmunud sarnane kaubamärk?
  • Millised on tarbija õigused, kui kaubanduskeskuses teda pildistatakse ja kogutud infot analüüsides tehakse otseturundust?
  • Millised on riigi kodaniku õigused, kui tehnoloogia vea tõttu saab ta ebaõige ravikindlustuse hüvitise? Vms.

Küsimustele vastuste leidmiseks on abiks IT-õiguse juristid, luues selgust tehnoloogia ja juriidlise maailma kokkupuutepunktis.

Tagasi avalehele