Kasulikud lingid

ÕIGUSAKTID ja VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Riigi Teataja
Kohtulahendid
Õigusaktide lühendid
 
E-toimik
Ametlikud Teadaanded
Kohtuistungi aja ja toimumiskoha otsing
Tööandja ja töötajavahelise infovahetuse, sh töövaidluste pidamise, kliendiportaal eTi
Riiklikult tunnustatud eksperdid
 
Riigilõiv tsiviilasjades tabel või kalkulaator
Riigilõiv haldusasjades
Riigilõiv kinnistusraamatu toimingute tegemise eest
Riigilõivu tasumise kontod ja viitenumbrid

 

NOTAR
Notaritasud
Notaritasude kalkulaator
Apostilliregister

 

KOHTUTÄITUR
Kohtutäituri tasu kalkulaatorid
Võlgniku sissetuleku arestimise skeem (sh elatisnõudes)

 

MAKSUD
Maksuhalduri e-päringud
Tasutud maksud, käive ja töötajate arv
Teise EL-i liikmesriigi KMKR nr kontroll (VIES)
Käibemaksukalkulaator
Kogumispensioniga liitumise kontroll
Tööandja sõiduauto kasutusotstarbe määramine
Maksuvaba tulu ja aastatulu arvestamise abitabel Excelis (fail laetakse otse arvutisse)

 

ÄRIÜHING ja ETTEVÕTLUS
Äriregister
Äriregistri nimepäring
Krediidiinfo
Osa- või aktsiakapitali konverteerimine eurodesse
Eesti Väärtpaberikeskus
Eesti Väärtpaberikeskuse hinnakiri
Majandustegevuse register
EMTAK-klassifikaator
Kaubamärkide andmebaas Eestis
Kaubamärkide andmebaas globaalne
Kaubamärkide andmebaas rahvusvaheline
Vaba domeeni otsing
E-toetus (struktuuritoetused)
Statistikaamet
Riigihangete Register

 

KINNISASJAD
Kinnistusraamat
Ehitisregister

 

PEREKONNAASJAD
Abieluvararegister
Pärimisregister

 

MUUD
Võlasuhete intressimäär
IBAN-kalkulaator
Teenused kodanikule
Sõiduki taustakontroll
Laevakinnistusraamat
Kindlustuse päringud
Karistusregister
Tarbijavaidluste esitamise platvorm ODR
Kultuurimälestiste register
Maanteeamet