fbpx

Kinnisvaraõigus

Kinnisvaraõigus. Nõustame kliente kinnisasjadega seotud valdkondades, mis on seotud nii kinnisasja omandamisega, kasutamisega kui ka vahendamisega, sh koostame järgnevaid lepinguid ja dokumente:

 • eluruumi-, äriruumi- ja mitteeluruumi üürilepinguid;
 • rendilepinguid;
 • valduse üleandmise/vastuvõtmise akte;
 • üüri tõstmise teateid;
 • hoiatusi lepingu ülesütlemise kohta;
 • üüri- või rendilepingu ülesütlemisavaldusi;
 • tagatisraha tasaarveldamise avaldusi;
 • kokkuleppeid lepingu lõpetamise kohta;
 • tasuta kasutamise lepinguid;
 • maaklerilepinguid kinnisasja vahendamiseks;
 • broneerimislepinguid kinnisasja broneerimiseks;
 • teateid asja lepingutingimustele mittevastavuse kohta;
 • kohtule avaldusi kaasomandi lõpetamiseks;
 • kohtule avaldusi kinnisasja ebaseaduslikust valdusest väljanõudmise kohta.

Lisaks lahendame kõikidest lepingutest tulenevaid vaidluseid, sh müügilepingust tulenevaid vaidluseid varjatud puuduste ilmnemisel. Selgitame kinnisasja maksustamise põhimõtteid nii müügist kui ka üüristsaadava tulu korral.