fbpx

Kohtuväline võlamenetlus

Võlgnevuse sissenõudmisel on mõistlik ja otstarbekas alustada kokkuleppele jõudmisest.

Menetlus hõlmab:

  • informatsiooni töötlust ja võlglase taustauuringut;
  • võlgnikuga kontakti loomist;
  • võlanõude koostamist ja edastamist võlgniku aadressi(de)le;
  • võlgnikule regulaarsete meeldetuletuste saatmist (nt sagedusega neli korda nädalas);
  • kliendi päringutele tagasiside andmist;
  • võimalusel võlgnikuga kompromissi sõlmimimist, näiteks maksegraafiku sõlmimist.

Kohtuvälise võlgade sissenõudmise teenuse hind algab 250st eurost.

Kui kohtuväline võlamenetlus ei ole tulemuslik (st võlgnik väldib igasugust koostööd või keeldub võla tasumisest), siis on võimalus jätkata kohtus või muus vaidlusi lahendavas institutsioonis.