fbpx
Tagasi avalehele

Kuidas vältida pettust internetist kaupa ostes?

Tihti saab meediast ja erinevatest facebook-i gruppidest lugeda, et Internetist eraisikult kaupa ostes satutakse pettuse ohvriks. Müüja jätab kauba saatmata, kaup ei vasta reklaamitule, küsitakse ettemaksu, kuid kaupa ei saadeta, müüja kaob, vms. Pahatihti peitub pettur anonüümse konto taha ja tunneb ennast seetõttu julgemalt. Enamasti pääsevad petised karistamatult, sest saadud kahju on väike mida politsei ei uuri ja petetu ei raatsi või ei pea otstarbekaks pöörduda kohtusse. Käesolev lühiartikkel annab mõned soovitused, kuidas ennetada pettust või käituda olukorras kui saadud kaup ei vasta reklaamile. Artikli autor on üle kümne aastase töökogemusega jurist, kes on peamiselt keskendunud võlasuhete lahendamisele.

 

1. Ära KUNAGI maksa raha 100% ette! Tee parem kokkulepe facebook-i või e-posti suhtluse kaudu, et 50% tasud kohe ja 50% pärast kauba kättesaamist olles veendunud, et kaup vastab reklaamitud tingimustele. Kui kaup vastab reklaamitud tingimustele, siis tasugi ülejäänud osa. Kindlasti väldi ettemaksu sooritamist rahakaartide või veebiraha platvormide kaudu (nt Western Union jms), kus saajaks on eksootilise nimega välisriigi kodanik. Laialt levinud pettuste puhul on rahasaajad Aafrika riikides või mujal väljapool Eestit.

 

2. Püüa tuvastada müüja päris nimi ja kontaktid (e-post, telefon, aadress). Enam kui tihti esinevad pahatahtlikud müüjad ks varjunime või muu mitte eestlasliku nimega. Ole ettevaatlik kui müüja sellise järelepärimise peale enam suhelda ei soovi või asub n-ö keerutama, et miks sulle mu õiget nime on vaja jms. Saadud infot (müüja nimi, e-posti aadress, jms) tuleks kindlasti enne raha ülekande tegemist “guugeldada”. Müüja, kelle kavatsused pole pahatahtlikud, müüdav kaup on kvaliteetne, ei varja enda andmeid ega puikle neid andmast. Kõik aus on alati läbinähtav.

 

3. Kui müüja palub raha kanda kellegi teise isiku nimele, siis see pole kindlasti hea märk ja võib viidata sellele, et midagi on valesti või ostjat kavatsetakse petta. Üldiselt ei ole palju põhjuseid miks palutakse raha teise isiku kontole kanda. Tavaliselt seetõttu, et müüja enda konto on kohtutäituri poolt arestitud. Mis omakorda tähendab seda, et kui peaksite ise müüja vastu kohtusse pöörduma ja saate soodsa kohtuotsuse, siis kohtutäitur ei saa müüja kontolt raha kätte. Seda põhjusel, et kohtutäitur saab arestida üldreeglina vaid selle isiku konto, kellelt kohus on raha väljanõudnud. Mitte tegeliku rahasaaja kontot. Seega saab igaüks teha müüja korrektsuse kohta omad järeldused kui müüja nimi on üks, kuid raha palub ta kanda teise isiku kontole.

 

NB! Kui peale kauba kättesaamist aga selgub, et kaup ei vasta müügikuulutuses reklaamitud tingimustele (suurus, kvaliteet vms), siis esmalt teavita sellest müüjat vaid kirjalikus vormis. Selleks sobib e-post, facebook, skype, viber, sms, vms. Väldi täielikult suulist vestlust telefonis, kui telefoniga just kõnesid ei salvesta. Ka suuline leping on kehtiv leping seaduse järgi, kuid selle tõendamine (erinevalt kirjalikest vestlustest) on vaidluse korral tunduvalt keerulisem kui mitte võimatu. Lisamärkusena, et eraisikute vaheliste telefonikõnede salvestamine ei ole seadusevastane kuniks salvestust ei avaldata avalikult, nt facebook-is, youtube-s, vms. Küll aga võite kõnesalvestuse avaldada kohtule kui otsustate kohtumenetluse kasuks.

 

4. Kui on selgunud, et saadud kaup ei vasta kuulutuses reklaamitud tingimustele, kvaliteedile vms omadustele, on ostjal kaks võimalust, kas tehing tühistada või alandada kauba hinda:

Tehingu tühistamiseks tuleb müüjale kirjalikus vormis esitada dokumente pealkirjaga „avaldus tehingu tühistamiseks“ koos põhjendava kirjeldusega, milles saadud kauba puudus seisneb ehk reklaamitule mittevastavus. Mida paremini ja põhjalikumalt kirjeldate seda parem. Kaval on vaidluse vältimiseks säilitada ka esialgne müügikuulutus ekraanikoopiana, sest pahatahtlik müüja võib pärast müügikuulutuse kustutada. Tehingu tühistamine toob kaasa õiguse nõuda tasutud raha tagastamist. Taolise nõude esitamisel on väga oluline määrata tagastamise tähtaeg (nt annate 5 päeva aega) ning edastada oma konto, kuhu müüja peab raha kandma.

NB! Tehingu tühistamisel sellisel viisil pead müüjale ka kauba tagastama, seda kavatsust tuleb kindlasti märkida esitatavas avalduses. Teadmiseks, et sel juhul on müüjal on õigus keelduda kauba tagasisaatmise hüvitamise kuludest, kuid siiski võib seda küsida ettemaksuna.

 

Hinna alandamiseks tuleb müüjale esitada kirjalikus vormis avaldus koos põhjendava kirjeldusega, milles kauba puudus seisneb ja kui palju oleksid nõus kauba eest tasuma arvestades esinevat puudust. Kindlasti soovitan märkida taolises avalduses, et ootate müüja vastust kolme päeva jooksul (märkus: kolm päeva on näide) ja kui neljandaks päevaks pole müüja vastanud tõlgendate olukorda selliselt, et siis järelikult müüja nõustus väljapakutud alandatud hinnaga. Esitatud hinna alandamise ettepanekut peab müüja aktsepteerima, soovitavalt kirjalikult, kuid mittevastamise puhul saate kasutada eelnevat meetodit. Kinnituseks alandatud hinna osas sobib lihtne vastus müüjalt kirjalikus vormis „jah, uus hind sobib“. Sellisel juhul jääb kaup ostjale, kuid tasuma peabki uue alandatud hinna. Mida täpsemalt kirjeldate seda parem ja kindlam.

 

ENNE raha ülekandmist palu müüjal kinnitada “jah, sobib” stiilis kirjalikus vestluses järgmist:
– ostan kauba, mis peab vastama tingimustele -kauba kirjeldus- ja kui selgub, et kaup ei vasta neile tingimustele on ostjal õigus keelduda ülejäänud 50% kaubamaksumuse ülekandmisest ja nõuda kas tehingu tühistamist koos varem tasutud raha tagastusega või hinnaalandamist (nt ikkagi tahate ostetud kaupa, kuid puuduste tõttu maksate väiksema hinna). Need on igakordse valiku ehk õiguskaitse võimalused;

 

– maksan kauba eest enne väljasaatmist kuni 50% ja ülejäänud 50% peale kättesaamist;
– kauba saatekulud kannab müüja/ostja (kokkuleppe küsimus!) kuid kindlasti küsida paki jälgimiskood;
– kui kauba väljasaatmist ei toimu 2 päeva jooksul peale raha ülekandmist, on ostjal õigus lepingust taganeda, misjärel ülekantud summa kuulub täielikule tagastamisele.

 

Eeltoodud kinnitused aitavad kaitsta hilisemate vaidluste eest, kuna müügitingimused on kokkulepitud. Kui müüja vastab selgelt, et talle tingimused sobivad, ongi arutatud tingimustel leping sõlmitud. Infoks, et tingimata ei ole leping see, kus on mõlema poole allkirjad all. Samuti ei vasta tõele levinud väär arusaam, et kehtiv leping on vaid notaris tehtud.

 

5. Mida teha kui müüja hakkab kontakti vältima, ei tagasta raha, ei saada kaupa välja, vms?
Esmalt soovitan vastav nõue esitada kirjalikus vormis. St nõuda kas kauba väljasaatmist või raha tagastamist kindla aja jooksul ehk mis tähtajaks emba või kumba nõuete, nt 2 päeva alates nõude esitamisest. Mõlemat ei saa nõuda, pead otsustama kumba õiguskaitse vahendit kasutad. Ühtlasi peab nõue sisaldama sõnaselget hoiatust, et kui nõutut ei teostata tähtajaks ja/või ei esitata kauba väljasaatmise tõendit või panga ülekande kviitungit, siis taganed tehingust ja nõuate kogu raha tagasi.

 

Kui nõude esitamine tulemust ei anna peale selles määratud tähtaega, siis paraku jääb üksnes võimalus pöörduda kohtusse. Tuleb täpsustada, et politsei taolistes olukordades enamasti aidata ei saa, kuna see ei ole politsei tegevusala. Samuti ei saa aidata Tarbijakaitseamet kui müüjaks oli teine eraisik. Tarbijakaitseamet aitab ostjat vaid juhul kui müüjaks ja rahasaajaks oli äriühing. Politsei aitab (kuid ei pruugi) juhul kui tasusid kauba eest täieliku ettemaksu ning seejärel müüja kadus täielikult, ilma, et oleks kaupa väljasaatnud (kelmus). Kindlasti ei aita politsei juhul kui vaidlus tekib kaubakvaliteedi vms omaduste üle. Taolist vaidlust lahendab vaid kohtus.

 

6. Kuidas ära tunda usaldusväärset müüjat? On lihtne tõde – kui müüja on aus, siis tema kaup on kvaliteetne ja vastab täielikult reklaamitud tingimustele, müüja ei keeruta, veiderda vastusega ega venita kauba väljasaatmisega ja ei palu raha kanda teise inimese kontole. Taolised märgid, kui need esinevad kõik koos, loovad usaldusväärsust. Kui aga müüja hakkab kauplema, et talle ei sobi ostja väljapakutud tingimused, soovib 100% raha ette, ei avalda oma tegelikku nime ja muid andmeid, siis on see kindlasti signaaliks, et midagi on valesti. Üks levinum võte, millele petturid tihti panustavad, on ostja nn saamahimu ja kiirus. Räägitakse lugu sellest, et kaubale on tekkinud teisi ostjaid, teised ostjad ei kauple, kaup müüakse kohe järgmisele kui just ostja raha kohe ei maksa, jne. Lõpetuseks, et miski hea pole odav ja kui pakutava kauba hind ning tingimused on liiga head, et olla tõsi, siis see seda tavaliselt polegi.

 

Mõistlikku ja läbimõeldud kauplemist soovides!

Tagasi avalehele