fbpx

Lepinguõigus

Erinevate tehingute sõlmimine on tänapäeva ühiskonnas tavapärane ja loomulik tegevus.

Tehing või leping on oma olemuselt tehinguosaliste õiguste ja kohustuste sisu väljund. Leping täidab kaitsefunktsiooni ning motiveerib mõlemat osapoolt täitma sellest tulenevaid kohustusi.

Hästi sõlmitud leping aitab oluliselt lihtsustada hilisemaid õigusvaidlusi.

  • Koostame lepinguid nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele;
  • Analüüsime ja anname hinnanguid tulevikus sõlmitavatele lepingu projektidele;
  • Aitame pidada läbirääkimisi lepingutingimuste üle tulevaste lepinguosaliste vahel;
  • Anname hinnanguid olemaolevatele lepingutele;
  • Lahendame lepingutest tulenevaid vaidlusi nii kohtuvälises kui kohtumenetluses.