fbpx

Likvideerimine

Äriühingu likvideerimine on äriühingu lõpetamine (äriregistrist kustutamine), mille läbiviimiseks tuleb teha erinevaid toiminguid. Likvideerimise põhjuseks võivad olla pankrot, sundlõpetamine või äriühingu lõpetamine vabatahtlikult omanike otsuse alusel.

Likvideerimismenetlus koosneb:

 • äriühingu majandustegevuse ülevaate koostamisest;
 • lõpetamisotsusest;
 • äriregistrisse vastavate kannete tegemisest (likvideerija nimi ja lõpetamine);
 • võlausaldajate teavitamisest;
 • algbilansi koostamisest;
 • vara müümisest;
 • võlgade sissenõudmisest;
 • võlausaldajate nõuete rahuldamisest;
 • vajadusel pankrotiavalduse esitamisest;
 • lõppbilansi koostamisest;
 • vara jaotusplaani koostamisest;
 • kustutamisavalduse esitamisest äriregistrile.

Me pakume nii likvideerimismenetluse terviklikku teenust kui osalemist ja kliendi abistamist erinevates likvideerimismenetluse etappides.