fbpx

Pankroti- ja saneerimismenetlus

Pankroti– ja saneerimismenetlus. Lahendame maksejõuetusega seotud küsimusi. Aitame leida parima lahenduse makseraskustega seotud olukordades.

Makseraskused hüüavad tulles ning peituvad näitajates nagu:

  • saadav tulu (kasu) on väiksem tehtud kulust;
  • konkurendid on paremas seisus;
  • äriplaani kohased tegevused ei anna oodatud tulemust;
  • aruandlus ei ole piisav otsuse tegemiseks;
  • majandustegevust pole võimalik laiendada ebapiisava kapitali tõttu;
  • toode või teenus on kaotamas oma populaarsust;
  • ostjad hoiavad raha enda käes;
  • laenukohustused kasvavad jne.

Maksejõuetuse valdkond jaguneb- lootusetuks ja lootustandvaks maksejõuetuseks, st pankroti-, likvideerimis- ja saneerimismenetluseks.