fbpx

Pankrotimenetlus

Pankrot on äriühingu maksejõuetuks kuulutamine kohtu poolt. Oluline on teada, et pankrotimenetlus ei tähenda alati äriühingu lõpetamist. Võimalik on ka äriühingu saneerimine (makseraskuste ületamine), mille tulemusel äriühingu tegevus jätkub.

Pankrotimenetluse põhietapid on järgmised:

 • pankrotiavalduse koostamine ja kohtule esitamine;
 • kohus avaldab väljaandes Ametlikud Teadaanded teate pankrotiavalduse esitamise kohta ja määrab pankrotihalduri;
 • kohtu eelistung;
 • pankrotiavalduse läbivaatamine kohtu poolt;
 • kohtuotsus pankroti kohta;
 • äriregistri teavitamine väljakuulutatud pankroti kohta.

Lahendame maksejõuetusega seotud küsimusi, aidates leida parima lahenduse makseraskustega seotud olukordades.

Pankrotimenetlus ei tähenda alati äriühingu lõpetamist, vaid ka võimalust majandustegevuse lühiajalisel peatumisel, pakkuda lahendust võlausaldajatele sarnaselt saneerimismenetlusega.

Osutame õigusabi pankrotimenetluses ja pakume järgmiseid teenuseid:

 • juriidilise või füüsilise isiku õiguslik ja majanduslik analüüs maksejõuetuse ennetamiseks või seisundi hindamiseks;
 • pankrotiavalduse ja vajalikke lisade koostamist;
 • pankrotiavaldusele vastuväidete esitamist;
 • nõudeavalduse koostamine pankrotimenetluses;
 • tervendamise- või kompromissi kava koostamine;
 • eraisikust võlgniku õiguste kaitsmine pankrotimenetluses ja esindamine kohtus;
 • võlausaldaja esindamine pankrotimenetluses ja kohtus;
 • juriidilise isiku juhtorganite õiguste kaitsmist.