fbpx

Perekonnaõigus

Perekonnaõigus. Nõustame kliente perekonnaõiguses nii abielust kui ka põlvnemisest tulenevates küsimustes.

Anname nõu abielu lahutamise korral ning aitame jagada abielu ajal omandatud vara ja kohustusi.

Aitame lahendada lapse hooldusõiguse ja ülalpidamisega seotud küsimusi, sh elatise tasumise ja elatise sissenõudmisega seotud küsimusi.

Kui Eestis pole  elatise sissenõudmine kohtutäituri kaasabil õnnestunud, on võimalik alustada täitemenetlus elatise sissenõudmiseks teistes liikmesriikides, sh näiteks Soome Vabariigis või mõnes muus Euroopa riigis. Alternatiivne võimalus on elatise väljamõistmine ka kohustatud isiku vanematelt ehk lapse vanavanematelt.