fbpx

Start-up

Nõustame ja abistame alustavat ettevõtjat (sh start-up’i) järgmistes küsimustes:

  • Asutamiseelsete toimingute läbiviimine, sh ärimudeli kaardistamine;
  • Ühingu asutamine;
  • IT-õigusnõustamise osutamine seonduvalt intellektuaalse omandiga, sh kaubamärgi ja domeeni kaitse;
  • Maksunõustamine, sh igakuine aruandlus maksuhaldurile;
  • Lubade ja registreeringute taotlemine;
  • Aruandlus riiklikele registritele, sh majandusaastaaruande koostamine;
  • Esindamine ametiasutustes ja/või juriidiliste ja füüsiliste isikute ees.

On tavapärane, et alustaval ettevõtjal tekib juriidilisi küsimusi. Oleme valmis pakkuma ka püsivat juriidilist teenust (st majasisese juristi teenust).