fbpx

Ühinguõigus

Nõustame ja osutame teenuseid teemal ühinguõigus, riiklikes registrites registreeringute taotlemisel ning lepingute ja muude dokumentide koostamisel.

 • Äriühingu asutamine ja registreerimine;
 • Äriühingu võõrandamine (varatehingud);
 • Äriühingu juhtimisega seotud küsimuste lahendamine;
 • Juhatuse ja osanike nõustamine;
 • Äriühingu struktuuri ja tegevuse ümberkorraldamine;
 • Maksudega seotud küsimuste lahendamine (sh maksudega seotud küsimuste lahendamine Maksu- ja Tolliametis);
 • Äriühingu juhtimise ja asjaajamisega seotud dokumentatsiooni koostamine ning registritoimingute tegemine;
 • Otsuste ja protokollide koostamine;
 • Lubade taotlemine;
 • Vaidluste lahendamine;
 • Likvideerimismenetlus (sh likvideerija teenus);
 • Saneerimismenetluse läbiviimine;
 • Pankrotimenetluse läbiviimine.