Võlanõustamine

Võlanõustamine on õigusabiteenus, mis lähtub abivajaja vajadustest. Eesmärgiks on anda nõu isikutele, kellel on tekkinud võlgnevused või tekkimas raskused rahaliste kohustustega toimetulekuks. Teenus hõlmab endas ka läbirääkimiste pidamist võlausaldajatega, sh laenuandjatega ja kohtutäituritega.