Võlgade ost

Võlausaldaja võib anda oma nõude üle teisele isikule (uuele võlausaldajale). Uus võlausaldaja asub senise võlausaldaja asemele. 

Nõudeõiguse loovutamise (võla ost) teenus sisaldab: 

  • nõude loovutamise lepingut, mille alusel ostame Teilt võla hinnaga vahemikus 35-60% võlanõudest (sõltub võla tekkimise alusdokumentidest ja võlgniku taustast);
  • reeglina võlanõude müük ei too Teile kaasa mingeid kulutusi, vaid me võtame kõik sissenõude kulutused (kohtuvälise menetluse- ja kohtumenetluse kulud) täielikult enda kanda;
  • kliendil tuleb arvestada, et vajadusel tuleb tal kohtumenetluses tulla andma võla tekkimise asjaolude suhtes tunnistusi;
  • viime läbi kohtuvälise ja kohtulikumenetluse omal kulul.