fbpx

Võlgade ost

Tegeleme võlgade ostuga. Ostame suntäidetavatest dokumentidest tulenevaid nõudeid (nt kohtuotsus, üürikomisjoni otsus jne) kui ka muudest dokumentaalselt tõendatavatest dokumentidest tulenevaid võlanõudeid (laenuleping, võlakiri jms). Nõuded omandame nõudeõiguse loovutamise lepingu alusel, mille täpsemad tingimused, sh hinnas lepime kokku individuaalselt, kuna iga võlasuhe on erinev.

Võla müümiseks palun täitke ära küsimustik, et saaksime tuvastada kõik võlaga seotud asjaolud: www.themis.ee/rahalinekohustus

Soovituslikult otsige vastamise juurde ka kõik võlaga seostuvad dokumendid (leping, kohtulahend, võlakiri, kirjalikud dialoogid võlgnikuga vms).