fbpx

Elatis

Vanemal on kohustus oma alaealist last ülal pidada ja hoolitseda selle eest, et laps saaks kasvamiseks ja arenguks vajaliku ülalpidamise.

Ülalpidamist on õigustatud saama ka laps, kes täisealisena omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni;

Vanem, kes ei ela lapsega koos või kui ta ei osale lapse kasvatamises, on kohustatud andma lapsele ülalpidamist elatise maksmise teel.

Kui lahuselav vanem ei täida ülalpidamiskohustust, siis on võimalik elatis välja nõuda kohtu kaudu.