fbpx

Saneerimismenetlus

Saneerimine on äriühingu finantskitsikusest välja toomine jätkuva majandustegevus kaudu, mille tagajärjel  taastub äriühingu likviidsus ja jätkusuutlik areng. Saneerida saab nii kohtulikus kui kohtuliku menetluseta. Saneerimine eeldab põhjalikku ettevalmistust mõlema menetluse kaalumisel. Kohtuliku menetluseta saneerimine toimub investori ja võlausaldajatega kokkuleppel.

Saneerimismenetluse algatamiseks tuleb kohtule esitada:

 • avaldus;
 • eelmise perioodi majandusaastaaruanne;
 • finantsseisundi ülevaade;
 • võlanimekiri;
 • saneerimiskava projekt.

Saneerimismenetluses määrab kohus saneerimisnõustaja ja annab tähtaja saneerimiskava esitamiseks.

Osutame juriidilist abi saneerimismenetluse erinevates etappides, sh:

 • õiguslik ja majanduslik analüüs saneerimise eelduste väljaselgitamiseks;
 • saneerimiskava projekti väljatöötamises;
 • saneerimisavalduse ja lisade koostamine kohtu jaoks;
 • saneerimisnõustajaks olemine;
 • saneeritava äriühingu või võlausaldajate esindamine menetluses ja kohtus;
 • äriühingu juhtorganite esindamine menetluses;
 • investorite esindamine menetluses.